Bouwinformatie

Bij Willy Naessens Industriebouw geldt een no-nonsense aanpak en blijven we steeds up-to-date over elk nevenaspect binnen het bouwproces. Onder deze rubriek geven we alvast de nodige informatie over deze essentiële bouwaspecten.

Brandveilig bouwen

Brandveiligheid is vandaag een uiterst belangrijk aspect van het bouwproces waar heel wat kennis, energie en verantwoordelijkheid bij komt kijken. Wij helpen u graag wegwijs geraken in dit, vaak gecompliceerde, onderwerp.

Meer informatie over brandveilig bouwen

Energiezuinig bouwen

Duurzaam bouwen is bouwen voor de toekomst. Nadenken over mogelijkheden die nu nog niet opgelegd of noodzakelijk zijn. Denk maar CO2-arm bouwen, BEN (vanaf 2021), …

Onze doelstelling is om bij elk project de warmteverliezen te beperken door allerhande innovatieve technieken en methodes te hanteren.

Lees hier meer over energiezuinig bouwen…

De EPB-plicht : geen zorg voor u

Bij Willy Naessens Industriebouw zijn we ons bewust van de als maar strenger wordende eisen omtrent EPB. We passen onze systemen jaarlijks aan zodat de bouwheer zorgeloos kan meedenken en de correcte normen gevolgd worden.

Meer informatie over de EPB-plicht…

Afvoer van rook en warmte

Het doel van rook- en warmteafvoersystemen bestaat erin om extreme hitte en toxische rookgassen via het dak te laten ontsnappen en om rookvrije zones te creëren. Deze maatregelen zijn in veel gevallen noodzakelijk om de evacuatie veilig en snel te laten verlopen. Ook de constructie blijft beschermd doordat de temperatuur beperkt wordt.

Meer informatie

Bouwplannen of andere vragen in verband met uw project?