Bouwvergunning

Een ruimtevraagstuk is niet evident op te lossen. Verschillende factoren beïnvloeden uw uiteindelijke beslissing. Een eerste aanzet kan zijn om een pakket van eisen op te stellen waaraan uw ruimte moet voldoen. In functie van dat pakket van eisen kan een analyse naar kostprijs gemaakt worden en zo verschillende opties worden bekeken. Indien er gekozen wordt voor de optie voor aanbouw of nieuwbouw, is het project vergunningsplichtig en dient een bouwvergunning te worden ingediend.

Voor werken waarvoor wel een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is ook de medewerking van een architect verplicht. Het college van burgemeester en schepenen neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van:

  • vijfenzeventig dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag .
  • honderdvijftig dagen, als het aangevraagde wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft
  • honderdvijftig dagen, in alle andere gevallen.

Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Ondernemer/Pandofgrondaankopen/Vergunningnodig

Nog vragen over uw bouwvergunning en uw project?