Technische vraagstukken bij utiliteitsbouw

De een is reeds meer vertrouwd met “bouwen in prefab” dan de ander. Jaren van ervaring lieten ons toe om een geoptimaliseerd gamma aan bouwonderdelen en -technieken aan te bieden. Die combinatie van ervaring en vakmanschap maakt het mogelijk om voor u een duurzaam en economisch bouwsysteem te realiseren.

Alle structuurelementen die nodig zijn voor uw project worden in eigen beheer geproduceerd. Elke kolom, wandpaneel, ligger, … wordt op minstens drie verschillende locaties vervaardigd en daarvan zijn telkens twee fabrieken simultaan operatief. Die verticale integratie opent tal van deuren inzake snelheid van uitvoering, stiptheid, …

In wat volgt maken we u kort wegwijs in het prefab-verhaal.

Funderingen

Als de draagkrachtige laag van de grond zich op geringe diepte bevindt, wordt gebruik gemaakt van zoolfunderingen. Prefabzolen worden hier onderscheiden van ter plaatse gestorte funderingen.

De kolommen worden respectievelijk in bakken geplaatst of op de fundering geïnjecteerd. Onder de zolen wordt een zand-, gestabiliseerd zand- of zuiverheidsbetonlaag voorzien. Naargelang het geotechnisch advies kunnen de zolen geplaatst worden op grindkernen of valse putten. indien paalfunderingen.

Wanneer de draagkrachtige grond zich op grotere diepte bevindt, wanneer de lasten heel groot worden of indien men de zettingen sterk dient te beperken kan men de structuur funderen op palen.

Betonkolommen

De betonstructuur bestaat uit kolommen en voorgespannen of gewapend betonnen liggers. Door een hoge flexibiliteit van een betonskelet kan het gebouw talrijke vormen aannemen. Ook een hybridestructuur met stalen profielen wordt een koud kunstje. Belastingen worden via de ligger herleid naar een verticale belasting die op hun beurt worden overgedragen naar de fundering.

Lees meer over betonkolommen

Betonnen liggers

Betonnen liggers komen voor onder twee gedaantes: voorgespannen liggers en balken in gewapend beton.

Lees hier meer info

Welfsels in voorgespannen beton (WX)

WX-welfsels zijn geprefabriceerde vloerelementen. Ze worden gebruikt in toepassingen waar grote overspanningen, zware belastingen en/of kleine constructiehoogtes gevraagd worden.

De welfsels worden uitgevoerd in voorgespannen beton en worden vervaardigd in een afgesloten productieruimte. De onderzijde is glad doordat ze gestort worden op verwarmde bekistingen.

Na de montage worden de voegen tussen de elementen gevuld met een daartoe bestemde specie en worden de gewelven indien nodig voorzien van een druklaag. De zijkanten van de welfsels zijn geprofileerd om de hechting met de stortlaag te bevorderen.

Geprefabriceerde industriële wandelementen

Binnen het prefab-bouwgebeuren zijn de geprefabriceerde wanden in beton een efficiënte oplossing voor alle gevels en binnenmuren. Hierbij worden deze wandelementen geplaatst tegen de structuren.

Door de grote diversiteit in kleuren en afmetingen, kan men op maat van elk project deze wanden integreren. Onze volle en geïsoleerde wandelementen laten toe een eigentijdse architectuur te combineren met grote functionaliteit en technische efficiëntie.

Lees meer over industriële wandelementen

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton

TT dakelementen hebben tal van voordelen. Ze zijn niet alleen snel en makkelijk te plaatsen maar zorgen ook voor een aangenaam binnenklimaat. Maar deze dakelementen beperken ook het weergalmen van geluid en laten heel wat opties mogelijk.

Lees snel meer over TT dakelementen

Buitenschrijnwerk

Ook in deze aluminiumschrijnwerk-afdeling van de Willy Naessens Group is kwaliteit van fundamenteel belang. Er werd geïnvesteerd in de meest moderne computergestuurde machines. Ramen, deuren en vliesgevels behoren tot het ruime aanbod.

De productie en plaatsing worden gerealiseerd volgens de huidige normeringen en wetgeving inzake energie, milieu en veiligheid. Zowel de vakkundige montage als de dienst na verkoop worden verzorgd door eigen ervaren medewerkers.

Omgevingsaanleg

Naast de werken om een gebouw wind- en waterdicht te maken, kan ook de omgevingsaanleg geïntegreerd worden in de totale aanneming. Door onze nauwe samenwerking met dochterbedrijf Grondwerken Hendrik Maes en met onze lokale partners worden de bouw-, grond-, wegenis- en rioleringswerken precies op elkaar afgestemd. De interne studie van de omgevingsaanleg wordt accuraat uitgevoerd zodat de klant niet voor verrassingen dient te staan.

De norm met betrekking tot verhardingen, onderfundering, etc. (Standaardbestek 250 voor Wegenbouw) worden strikt gevolgd. Bij Willy Naessens Industriebouw bekijken wij alles op lange termijn. Zo heeft, gezien zijn elastische eigenschappen, een asfaltverharding een zwaardere en kwalitatievere onderfundering nodig dan een betonverharding. Deze puinkoffer dient dan om verzakkingen na langdurig gebruik te beperken. Waar mogelijk zullen wij door onze ervaring de hoeveelheden en materiaal gaan optimaliseren om tot een duurzame oplossing te komen.

Kortom, bij Willy Naessens Industriebouw beschikken we over de juiste expertise om de veelal complexe grond-, riolerings- en omgevingswerken uit te voeren.

Technieken en afwerking

Het blijft niet enkel bij ruwbouw en omgevingswerken. De klant kan zonder probleem de volledige coördinatie van zijn sleutel-op-de-deurproject door ons laten uitvoeren. Zo blijft hij gespaard van tijdrovende nevenactiviteiten om de aanneming tot een goed eind te kunnen brengen. In samenspraak met de architect en onze partners worden de technieken en afwerking als maatwerk in het project geïntegreerd. Wij dimensioneren de ruwbouw zodat

  • bij een minimum aan oppervlakte, de meeste rekken kunnen geplaatst worden;
  • allerhande leidingen zodanig berekend en gelokaliseerd worden om de kortste weg af te leggen, het drukverlies te beperken en bovendien de installatie een moeiteloos onderhoud vergt;
  • het weergalmen in studieruimten beperkt worden door de juiste afwerking te hanteren;
  • een mezzanine geschikt is voor opslag van zware goederen;
  • bureaus zonder extra kosten kunnen wijzigen van ruimte indeling;

Turn-key projecten zijn vaak omvangrijk, maar worden meer en meer gerealiseerd op kleinere schaal.

Zelf bouwplannen of op zoek naar meer informatie?