Technische informatie rond betonnen kolommen

De betonstructuur bestaat uit kolommen en voorgespannen of gewapende betonnen liggers. Door een hoge flexibiliteit van een betonskelet kan het gebouw talrijke vormen aannemen. Ook een hybridestructuur met stalen profielen wordt een koud kunstje. Belastingen worden via de ligger herleid naar een verticale belasting die op hun beurt worden overgedragen naar de fundering.

Kolommen kunnen de hoogte van één bouwlaag hebben of doorlopen over meerdere verdiepingen. In het laatste geval worden de kolommen voorzien van consoles.

De afmetingen van de kolommen kunnen in samenspraak met het studiebureel worden bepaald. De wijze waarop een algemene stabiliteit van het gebouw wordt opgevat, bepaalt in grote mate de secties van de kolommen.

Geen beperkingen dankzij prefab betonkolommen

De kolommen kunnen bij aanvang voorzien worden van hulpstukken zoals

  • Stalen T- of L-opstanden om bovendakse gevelpanelen aan te bevestigen;
  • Stalen profielen verticaal ingestort ter bevestiging van de binnendozen van metalen gevelbekleding;
  • Ankerrails ter bevestiging van gevelpanelen;
  • Injectiekokers waarin de wachtstaven van de funderingen worden ingeklemd;
  • Wachtstaven of schroefhulzen op de kolomkop om de verbinding van de balken te verwezenlijken;
  • Regenwaterafvoerbuizen (!) die volledig in de kolom ingestort zijn. Efficiënt naar onderhoud en duurzaamheid toe.

Bouwplannen of op zoek naar meer informatie over betonnen kolommen?