Dakelementen in voorgespannen beton

De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand van 800mm as op as, met elkaar verbonden door een druktafel van 35mm. De sectie is constant over de volledige lengte van het element. De modulaire breedte van de elementen is 2400mm. De lengte van de elementen is variabel tot 12,60m en de totale hoogte is 330mm.

De onderkant van de elementen is volkomen glad door gebruik van opnieuw een metalen bekisting. Het aantal luchtblaasjes en andere onvolkomenheden worden tot een strikt minimum beperkt door de keuze van geschikte ontkistingsmiddelen.

Bevestiging van o.a. valse plafonds, sprinklers, … met geboorde ankers is enkel mogelijk ter hoogte van de ribben om de 800mm.

De betonkwaliteit is C50/60, de voorspanstrengen hebben een karakteristieke treksterkte van 1860N/mm².

De voordelen van TT dakelementen

Enkele voordelen van het gebruik van TT-elementen:

  • Snelle en gemakkelijke plaatsing. De elementen zijn relatief licht en eenvoudig handelbaar. Ze laten toe op een snelle manier grote oppervlakken te overdekken;
  • Er kan op een efficiënte en goedkope manier een standaard koepelopening of lichtstraat voorzien worden. De opstanden steunen dan op de ribben;
  • De thermische traagheid van beton zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en heet een gunstige invloed op het thermisch comfort;
  • TT-elementen beperken het weergalmen van geluid. Ze duiden op uitmuntende akoestische eigenschappen;
  • Het plaatsen van een groen dak en/of zonnepanelen wordt eenvoudiger dankzij het gebruik van TT-elementen maar dient altijd onderwerp uit te maken van een afzonderlijke studie.

Bouwplannen of op zoek naar meer informatie over dakelementen?