Afvoer van rook en warmte in industriebouw

Het doel van rook- en warmteafvoersystemen bestaat erin om extreme hitte en toxische rookgassen via het dak te laten ontsnappen en om rookvrije zones te creëren. Deze maatregelen zijn in veel gevallen noodzakelijk om de evacuatie veilig en snel te laten verlopen. Ook de constructie blijft beschermd doordat de temperatuur beperkt wordt.

Indien een RWA-systeem van toepassing is, kunnen in de geprefabriceerde dakelementen (TT-elementen) uitsparingen voorzien worden waar de rookluiken eenvoudig inpassen zonder dat de globale stabiliteit in gedrang komt.

Betonnen spanten hebben als bijkomend nut dat ze dienen als rookschermen. In de meeste gevallen kan een duur, extern rookscherm dus vermeden worden.

De expertise van onze partners laten toe om de RWA op een economische en veilige manier te dimensioneren, rekening houdend met de esthetische of praktische wensen van de klant.

Op zoek naar meer informatie over afvoer van rook en warmte?