Energiezuinig bouwen

Hoe warmteverlies beperken?

Onze doelstelling is om bij elk project de warmteverliezen te beperken door allerhande innovatieve technieken en methodes te hanteren:

  • Winddicht bouwen: geen ongecontroleerde ventilatie. Elk luchtlek is een warmtelek;
  • Laag globaal isolatiepeil aanhouden;
  • De gevel optimaliseren in functie van daglicht en zomercomfort;

Door te werken met ruwbouwmaterialen, het gebruik van afwerkingsmaterialen (verf, bepleistering, etc.) te beperken, materialen te kiezen in functie van hun levensduur en rekening te houden met milieuaspecten voorafgaand aan hun productiefase, tijdens hun gebruik en vooral na hun gebruik (recyclage), profileren wij ons als een milieubewuste firma.

Op zoek naar meer informatie over energiezuinig bouwen?