• De Willy Naessens-aanpak :

    Van ontwerp tot aftersales

Unieke werkwijze

U heeft een specifieke ruimtebehoefte. U kampt met een acuut plaatsgebrek. U wil een nieuwe locatie voor uw bedrijf. Een opstapeling van ideeën zorgt vaak voor heel wat scenario’s. Omwille van de jarenlange expertise kan Willy Naessens Industriebouw helpen bij dit proces. Met een glasheldere kijk  helpen we u graag verder .

Bij Willy Naessens Industriebouw wordt elk project op eenzelfde manier aangepakt. Tijdens het project wordt de klant maximaal begeleid. Op die manier nemen de medewerkers van Willy Naessens Industriebouw jouw bouwzorgen weg. Op elke vraag bieden wij het gepaste antwoord.

Elk industriebouwproject doorloopt bij ons een onderstaande fases.

  • Commerciële diensten : Informatie en offerte

De commerciële diensten verschaffen in eerste fase de nodige informatie. Dit kan gaan over een budgetraming, optimalisatie van het bouwsysteem,… Eens de krijtlijnen van het ontwerp vastliggen, gaat men over tot een correcte offerte. Hierin staan de noden van de klant centraal. Een voorstudie van de draagstructuur wordt steeds uitgevoerd. Door de expertise kan er evenzeer info verschaft worden omtrent EPB-pijl, brandweerstand van elementen, bouwmaterialen,…

Eens de grondige offerte is opgemaakt, wordt deze overlopen met de klant. Bij akkoord gaat het project in uitvoering en wordt dit doorgegeven aan de verschillende diensten.

  • Projectleider : uw gesprekspartner tijdens de bouwperiode

Een project wordt grondig voorbereid. De projectleider verzorgt steeds de communicatie tussen bouwheer, architect, studiedienst, onderaannemers,… Zo heeft u slechts 1 aanspreekpunt gedurende het bouwproces. Willy Naessens Industriebouw kan beroep doen op een ervaren team van gedreven projectleiders, die instaan voor een resultaat dat gezien mag worden.

  • Studiebureau : berekenen van o.a. stabiliteit en uittekenen van de productieplannen

Willy Naessens Industriebouw ademt verticale integratie: de volledige bouwketen wordt in eigen beheer gehouden. Hierbij is de rol van het studie en tekenbureau cruciaal. De volledige structuur wordt intern uitgerekend en de plannen worden met de nodige zorg voor elk detail uitgetekend. Dit deel van de keten gebeurt steeds in 1 cluster, waar een projectingenieur, projecttekenaar en productietekenaar bij betrokken zijn. De werfleider zal deze plannen intensief met de bouwheer en architect doornemen zodat elk element in productie kan gaan.

  • Productie van alle bouwmaterialen: keurmerken als erkenning voor de kwaliteit

Eens de uitvoeringsplannen goedgekeurd zijn, wordt elk element uitgetekend en doorgestuurd naar de verschillende productie-entiteiten. Aldus wordt een naadloze afstemming bekomen tussen studiedienst en productie. Verspreid over heel het land zijn onze productieafdelingen terug te vinden.

  • Montage : opgeleide arbeiders met jarenlange expertise

Opgeleide arbeiders werken volgens de strengste veiligheidsnormen aan uw project. Verschillende ploegen hebben hun desbetreffende specialiteiten. Funderingsploegen verzorgen de onderbouw van de constructie. Montageploegen staan in voor het perfect monteren van de ruwbouwstructuur. Afwerkers zullen de ruwbouw afwerken.

  • Afwerking van het gebouw

Willy Naessens heeft binnen de Group een aantal bouwgerelateerde bedrijven die instaan voor de verdere afwerking na de ruwbouw. Zo wordt binnen Willy Naessens Alu het buitenschrijnwerk voor uw project vervaardigd in eigen ateliers en geplaatst door eigen ploegen. Mutec, de afdeling dakdichting van de Willy Naessens Group, verzorgt de dichting van platte daken. Het grondwerk en omgevingswerk wordt tot slot door Grondwerken Hendrik Maes, onderdeel van de Willy Naessens Group afgewerkt.

  • Dienst Na Verkoop

Ook na het opleveren van het gebouw wordt bijzondere aandacht besteed aan de nazorg van uw gebouw. Onze dienst na verkoop staat in voor herstellingen of antwoorden op uw vragen.

Vragen over onze werkwijze of over uw bouwproject?